Musical.ly

Advertisements

My Happiest Moment’s

My happiest moment in my life when my mama is going home im so very exceted ,So she got welcome party in house and also all neighbors go in house but they have sequences  but tomorrow this is exciting  So we do the shopping here shopping there

with my cousin that is not exciting but is okey..! Thats my happiest moment in my life .

 

06.jpg

Second happiest moment with my mommy and ninong in bugak this is the memorable experience to ever, i experience to mountain claiming and experience to drink a water form the falls 😂😂😛(eww talaga )buts it’s okey for the experience best ever experience 😘

43

 

                                          Best ever trip with my Sister
77
                                      happiness is the secret to all beauty.
                                       there is no beauty without happiness.

 7

buwan ng Wika 2016-2015

Ang tema ng Buwan ng Wika 2016 ay “Filipino: Wika ng Karunungan”

Ayon sa Memorandum #24 s. 2016 ng Department of Education, maaaring gamitin ng mga paaralan ang mga sumusunod na sub-tema sa pag-oorganisa ng kanilang mga gawain:

1) Filipino: Wika ng Edukasyon at Kalinangan
2) Intektuwalisadong Wikang Pambansa, Wika ng Umuunlad na Bansa 
3) Pagsasalin: Susi sa pagtamo at papapalaganap ng mga kaalaman at karunungan
4) Ang Filipino ay Wika ng Saliksik

Gaya ng nabanggit na dati, ipinagdiriwang ng mga paaralan sa buong bansa ang Buwan ng Wika sa pamamagitan ng iba’t ibang gawain gaya ng sabayang pagbigkas, dula-dulaan, sayaw-awit o sayawit, pagsulat ng sanaysay, at iba pa.

Komentaryo hinggil sa tema:

Para sa maraming tao, ang pagiging mahusay sa wikang Ingles ang isa sa batayan upang matawag na intelihente. Sa kabilang banda, ang mga mahilig gumagamit sa wikang Filipino ay kadalasang kinukutya naman bilang mga “makata.”

Masasabing ang paggamit sa temang “Filipino: Wika Ng Karunungan” ay isang direktang tugon sa maling persepsyon na ito. Mapapansin naman na dalawa sa apat na sub-tema ay tumatalakay sa papel ng Filipino sa pagpapalaganap ng kaalaman at mga pananaliksik.

Halimbawa, karamihan sa mga tesis, disertasyon, at mga nalalathalang pananaliksik ay nasusulat sa wikang Ingles. Bagaman nakakatulong ito sa konteksto ng globalisasyon, dapat ring bigyang prayoridad ang pangangailangan na maipaalam ang nilalaman nito sa mga ordinaryong Pilipino.img_1238

img_1212